Welcome to Centeral Booking

انگليس به دنبال کسب يک و نيم ميليارد پوند از ريچارد سوم

2013-03-12

کارشناسان پيش‌بيني مي‌کنند بقاياي اسکلت ريچارد سوم ظرفيت جذب 140 ميليون پوند از گردشگري براي شهر ليسترسيتي را دارا است.

آمارها حاکي از آن است طي يک ماه گذشته و همزمان با گشايش نمايشگاه «ريچارد سوم» در منطقه گيدحال شهر ليسترشاير، بيش از 28 هزار نفر از آن بازديد کردند که بسياري از آن‌ها از کشورهاي خارجي به اين مکان مسافرت کرده بودند.

به گفته رييس اتاق بازرگاني شهر ليسترشاير گفت: گردشگران در هنگام حضور خود در اين شهر بيشتر اوقات خود را در فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و هتل‌ها سپري کردند که اين امر موجب پيدايش 300 شغل جديد شد.

وي افزود: تخمين زده مي‌شود ميزان هزينه صورت گرفته از سوي گردشگران در هتل‌ها، رستوران‌ها، فروشگاه‌ها و اماکن ديگر در حدود يک و نيم ميليارد دلار در سال خواهد بود که اين مقدار احتمالا بيشتر خواهد شد.

به گزارش ميراث آريا، اعلام قطعي کشف اسکلت ريچارد سوم، پس از يک سال کاوش در انگليس، در يک ماه گذشته تاثير بسيار زيادي در رونق گردشگري اين کشور داشته است.

You must be logged in to post a comment.

click here to log in

بازگشت