Welcome to Centeral Booking

گاسادالور ، روستایی زیبا اما متروکه

2015-09-01

گاسادالور در بخش غربی جزیره وگار که یکی از 18 جزیره مجمع الجزایر فارو در دانمارک است قرار دارد. این روستای کوچک یکی از زیباترین آبشارها را در خود نگهداری می کند که عکاسان زیادی را برای عکاسی به این منطقه می کشاند اما این روستا علی رقم زیباییش ساکنین بسیار کمی دارد به طوری که در سال 2012 در بهترین حالت این روستا فقط 18 ساکن داشته است و امروزه بسیاری از خانه های آن خالی از سکنه می باشد.دلیل کم بودن ساکنین این روستا اینست که علاوه بر اینکه از سطح دریا بسیار بالاتر است اطراف آن را نیز کوههای بلندی در برگرفته است و این مساله باعث می شد تا در گذشته تردد بین روستاهای اطراف و خارج شدن از این منطقه کار سختی باشد چرا که باید راه طولانی را از میان کوهها سپری می کردند تا به آنسو برسند ، هر چند برای حل این مشکل در سال 2004 تونلی از میان کوهها باز کردند که تردد بین روستاها را با ماشین بسیار آسوده تر می کند اما هنوز تغییری در تعداد ساکنین این منطقه ایجاد نشده است و این روستای زیبا همچنان متروکه باقی مانده است.

gasadalor

You must be logged in to post a comment.

click here to log in

بازگشت