غار نخجير دليجان در انتظار گردشگران نوروزي

2013-03-04

وجود غارهاي متعدد، زيبا و بکر در جاي جاي استان مرکزي از جمله غار زيباي نخجير دليجان چشم هر بيننده و اهل ذوقي را هرساله در فصل بهار و تابستان و نيز ايام نوروز به خود خيره مي کند.

مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان مرکزي گفت: غار نخجير دليجان در استان مرکزي يکي از غارهاي زيبايي است که در ايام تعطيلات نوروز پذيراي مسافران و گردشگران بي شماري است.

«مجتبي رضواني» افزود: غار چال نخجير توسط کارگروه غارشناسي کشور به عنوان نمونه غار امن در ايران شناخته شده که با انتخاب مشاور، استانداردهاي مورد نظر اين کارگروه و سازمان زمين‌شناسي در اين محل اجرا شده است.

وي ادامه داد: اين غار به منظور انجام کارهاي حفاظتي و ايجاد امکانات لازم براي مقابله با بحران‌هاي احتمالي و تامين امنيت خاطر گردشگران و طبيعت‌گردان از ابتداي مهر سال جاري تعطيل شد.

اين مقام مسوول در اداره کل ميراث فرهنگي استان مرکزي خاطرنشان کرد: در اين مدت تاسيسات قبلي غار چال نخجير بازسازي و مرمت شد و با توجه به طراحي‌هاي صورت گرفته بلوک‌هايي که ممکن است در آينده خطرساز باشد نيز مقاوم‌سازي شده است.

رضواني بيان کرد: ساختار آهکي بيشتر ارتفاعات استان مرکزي که به طور عمده در دوره دوم زمين شناسي شکل گرفته، زمينه مساعدي را براي تشکيل غارهاي متعدد فراهم کرده که گوشه اي از تابلوي زيباي هنرمندي خداوند متعال را به رخ گردشگران مي کشد.