سکونتگاه 70 هزار ساله در سودان کشف شد

2013-02-24

باستان‌شناسان اعلام کردند اين سکونتگاه که در شمال سودان و در منطقه‌اي به نام «افاد» کشف شده از اهميت تاريخي زيادي برخوردار است.

باستان‌شناسان اعلام کردند اين سکونتگاه نشان دهنده آن است که اقوام نخستين اين سرزمين در زمان ترک قاره افريقا و مهاجرت به اروپا و آسيا يکجا نشين بوده و مسکن‌هاي ثابت بنا مي‌کردند.

محققان درصددند با همکاري موسسه‌هايي از دانشگاه آکسفورد، کاوش‌هاي تازه‌اي را در اين منطقه انجام داده و اطلاعات تازه‌اي از موقعيت جغرافيايي آن به دست آورند.

به گزارش ميراث آريا، پيش از اين نيز سکونتگاهي باستاني در سودان کشف شده بود که کارگاه مخصوص فرآوري سنگ چخماق و محلي براي کشتار حيوانات در آن شناسايي شده بود.