مالزي جايزه گردشگري اسلامي را برد

2013-01-19

مالزي موفق شد در رقابت با 50 مقصد برتر گردشگري ، به عنوان مقصد شمار يک براي گردشگران مسلمان معرفي شود.

به نقل از راديو استراليا، در اين نظر سنجي 2 رتبه بندي در نظر گرفته شد که نخستين متعلق به کشورهاي عضو سازمان همکاري اسلامي بوده و مالزي در آن پيش از اندونزي که بيشترين مسلمانان جهان را دارا است، رتبه نخست را به خود اختصاص داد.

در رتبه بندي متعلق به کشورهايي که عضو سازمان او آي سي نبودند، کشورهاي سنگاپور، تايلند، هند، بريتانيا و استراليا رده‌هاي اول تا پنجم را به خود اختصاص دادند.

اين مراسم هر ساله توسط شرکت کرسنت ريتينگ (سنجش هلال ماه) سنگاپور که مشاوره مسافران مسلمان را بر عهده داشته و دولت‌ها و سازمان‌هاي گردشگري را در کسب بخشي از اين بازار در حال رشد راهنمايي مي‌کند، برگزار مي‌شود.