کلاهخود 2هزار ساله در انگليس کشف شد

2012-12-05

يک کاوشگر آماتور در زميني زراعي در انگلستان موفق به کشف کلاهخودي متعلق به عصر آهن شد.

همراه با اين کلاهخود برنزي چند استخوان نيز کشف شد که نشان مي‌داد از اين کلاهخود براي نگهداري بقاياي انساني پس از مرده سوزي استفاده مي‌شده است.

علاوه بر اين کلاه خود، سنجاق سينه‌اي نيز پيدا شد که براي بستن کيسه مخصوص نگهداري اعضاي بدن، استفاده مي‌شده است.

به گفته مدير سازمان باستان‌شناسي منطقه کانتربري انگلستان که محل کشف اين کلاهخود بود، کاشف اين اثر تمايلي به شناخته شدن نداشته است.

باستان‌شناسان پس از بررسي اين کلاهخود، آن را متعلق به قرن اول ميلادي دانستند.