تداوم زندگي در دهکده‌هاي 10‌هزار ساله ترکيه

2012-11-19

کاوش‌هاي اخير باستان‌شناسان در «دره لونت» ترکيه نشانه‌هايي از زندگي در عصر پارينه سنگي را در اين منطقه نمايان ساخت.

باستان‌شناسان اعلام کردند اين دره که 20 دهکده را در خود جاي داده است، از هزاران غار کوچک و بزرگ برخوردار است که همه آن‌ها به دست انسان ايجاد شده‌اند.

طبق کاوش‌هاي صورت گرفته، مورخان و باستان‌شناسان اعلام کردند زندگي در اين غارها از عصر پارينه سنگي آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.

«لونت اسکندر اوغلو» سرپرست گروه تحقيق گفت: در اين منطقه نشانه‌هايي از دوره‌ هيتي‌ها، رومي‌ها، سلجوقيان و عثماني‌ها ديده شده و زندگي نيز تا به امروز در اين دهکده‌ها جريان دارد.

وي افزود: مردم اين منطقه از ديرباز به کشاورزي اشتغال داشتند و باقالي، چغندر قند، زردآلو و نخود مي‌کاشتند و از آن‌ها تغذيه مي‌کردند.