کلیسای کانتور- از کوچکترین کلیساهای ایران

2015-09-01

.کلیسای کانتور معروف به «برج ناقوس» در جنگ جهانی دوم در زمان اشغال ایران به دست روس‌ها در شهرستان قزوین ساخته شد