سفری رویایی به بهشت ایران

2015-07-26

همیشه برای توصیف قشنگی یه چیز یا منظره ای از واژه بهشت استفاده می شه، اما اگه دوست دارین بهشت واقعی رو ببینین، جاده اسالم به خلخال مسیری برای ورود به بهشت طبیعته. طبیعت بکر و دست نخورده، زیبائی های وحشی جنگلی، زندگی روستایی، آبشارها و دریاچه های ناشناخته ، دشت هایی پوشیده شده از گل و گیاهان کمیاب و... از جمله ویژگی هایی هستن که می تونین توی این جاده 70 کیلومتری مشاهده کنین.