Welcome to Centeral Booking

ایران بعنوان میزبان جشن جهانی راهنمایان گردشگری انتخاب شد

2015-02-09

'مرتضی رحمانی موحد' شامگاه یکشنبه درمراسم افتتاح دفتر انجمن صنفی راهنمایان گردشگری گیلان در رشت افزود: این موفقیت در یک رقابت نابرابر وسخت اما با اعتماد به نفس، نصیب کشور شده است.
وی اظهارکرد: برنامه ریزی درفرصت باقیمانده می تواند شرایط بسیار مهم وتاثیرگذاری درجذب گردشگر خارجی برای کشور مهیا کند.
فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری درشهر پراگ کشور چک فعال است وهر دوسال یکبار، اعضاء گرد هم جمع شده وعلاوه بر آموزش وتبادل نظر، محل اجلاس دو سال بعد نیز توسط آنان تعیین می شود. 
رحمانی موحد با تاکید برنقش استثنایی راهنمایان گردشگری درجذب گردشگر خارجی وتوسعه این حوزه ادامه داد: این قشر فعال در صنعت گردشگری، انتقال دهندگان پیام های میهمان نوازی، فرهنگی وتاریخی کشور به گردشگران خارجی هستند و از این روی وظیفه سنگینی به دوش دارند.
وی دربخش دیگری ازسخنانش؛ برآگاهی ازوجود مشکلات راهنمایان گردشگری کشور تاکید کرد وافزود:آیین نامه قدیمی راهنمایان گردشگری پس ازچندین ماه بررسی درموارد بیمه، قرارداد شغلی و... اصلاح شده وامیدواریم دریک کارشناسی مطلوب دردولت تصویب شود. 
220 راهنمای رسمی گردشگری در گیلان وجود دارند که امروز (یکشنبه) بمنظور ساماندهی این تعداد، دفتر انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان در عمارت کلاه فرنگی واقع در باغ محتشم رشت با حضور جمعی از مدیران استان و شماری از فعالان گردشگری افتتاح شد.

بازگشت